EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2001/118/EC of 16 January 2001 amending Decision 2000/532/EC as regards the list of wastes
Entscheidung der Kommission vom 16. Januar 2001 zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis .) (2001/118/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/118/EB frá 16. janúar 2001 um breytingu á ákvörðun 2000/532/EB að því er varðar skrána yfir úrgang
Kommisjonsvedtak 2000/118/EF av 16. januar 2001 om endring av vedtak 2000/532/EF med hensyn til avfallslisten
Council Decision 2001/204/EC of 8 March 2001 supplementing Directive 90/219/Eec as regards the criteria for establishing the safety, for human health and the environment, of types of genetically modified micro-organisms
Entscheidung des Rates vom 8. März 2001 zur Ergänzung der Richtlinie 90/219/EWG hinsichtlich der Kriterien für die Feststellung, ob Typen genetisch veränderter Mikroorganismen sicher für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sind (2001/204/EG)
Ákvörðun ráðsins 2001/204/EB frá 8. mars 2001 um viðbót við tilskipun 90/219/EBE að því er varðar viðmiðanir til að ákvarða hvort tilteknar erfðabreyttar örverur séu öruggar með tilliti til heilbrigðis manna og umhverfis
Rådsvedtak 2001/204/EF av 8. mars 2001 om utfylling av direktiv 90/219/EØF med hensyn til kriterier for fastsettelse av om typer av genmodifiserte mikroorganismer er ufarlige for menneskers helse og miljøet
Commission decision 2001/397/EC of 7 May 2001 modifying Decision 98/483/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to dishwashers
Entscheidung der Kommission vom 7. Mai 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/483/EG über die Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Geschirrspüler (2001/397/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/397/EB frá 7. maí 2001 um breytingu á ákvörðun 98/483/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 2001/397/EF av 7. mai 2001 om endring av vedtak 98/483/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner
Commission Decision 2001/405/EC of 4 May 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to tissue-paper
Entscheidung der Kommission vom 4. Mai 2001 über Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Hygienepapier (2001/405/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/405/EB frá 4. maí 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir hreinlætispappírsvörur
Kommisjonsvedtak 2001/405/EF av 4. mai 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapirprodukt
Commission Decision 2001/540/EC of 7 May 2001 modifying Decision 98/634/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to bed mattresses
Entscheidung der Kommission vom 9. Juli 2001 zur Änderung der Entscheidung 98/634/EG vom 2. Oktober 1998 über die Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Bettmatratzen (2001/540/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/540/EB frá 9. júlí 2001 um breytingu á ákvörðun 98/634/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir rúmdýnur
Kommisjonsvedtak 2001/540/EF av 9. juli 2001 om endring av vedtak 98/634/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar
Council decision of 23 July 2001 amending Commission Decision 2000/532/EC as regards the list of wastes
Entscheidung des Rates vom 23. Juli 2001 zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis (2001/573/EG)
Rådsvedtak av 23. juli 2001 om endring av kommisjonsvedtak 2000/532/EF med hensyn til avfallslisten
Commission Decision 2001/607/EC of 19 July 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to hand dishwashing detergents
Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 2001 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Handgeschirrspülmittel (2001/607/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/607/EB frá 19. júlí 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir handuppþvottaefni
Kommisjonsvedtak 2001/607/EF av 19. juli 2001 om miljøkriteriene for tildeling av fellesskapsmiljømerket til håndoppvaskmidler
Commission Decision 2001/608/EC of 19 July 2001 prolonging the period of validity of Decision 1999/10/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to paints and varnishers
Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 2001 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/10/EG zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Innenfarben und -lacken (2001/608/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/608/EB frá 19. júlí 2001 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/10/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir málningu og lökk
Kommisjonsvedtak 2001/608/EF av 19. juli 2001 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/10/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til måling og lakk, skal gjelde for
Commission Decision 2001/681/EC of 7 September 2001 on guidance for the implementation of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council allowing voluntary participation by organisastions in the Community eco-management and audit scheme (EMAS)
Entscheidung der Kommission vom 7. September 2001 über Leitlinien für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die freiwillige Beteiligung von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/681/EB frá 7. september 2001 um leiðbeiningar að því er varðar framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 761/2001 um að heimila frjálsa aðild fyrirtækja/stofnana að umhverfisstjórnunarkerfi bandalagsins (EMAS)
Kommisjonsvedtak 2001/681/EF av 7. september 2001 om retningslinjer for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS).
Commission Decision 2001/686/EC of 22 August 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to personal computers
Entscheidung der Kommission vom 22. August 2001 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Tischcomputer (2001/686/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/686/EB frá 22 ágúst 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir einkatölvur
Kommisjonsvedtak 2001/686/EF av 22. august 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner
Commission decision 2001/687/EC of 28 August 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to portable computers
Entscheidung der Kommission vom 28. August 2001 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für tragbare Computer (2001/687/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/687/EB frá 28. ágúst 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir fartölvur
Kommisjonsvedtak 2001/687/EF av 28. august 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til berbare datamaskiner
Commission Decision 2001/688/EC of 28 August 2001 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to soil improvers and growing media
Entscheidung der Kommission vom 28. August 2001 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Bodenverbesserer und Kultursubstrate (2001/688/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/688/EB frá 28. ágúst 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir jarðvegsbæti og vaxtarefni
Kommisjonsvedtak 2001/688/EF av 28. august 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til jordbetringsmiddel og dyrkingsmedium
Commission Decision 2001/689/EC of 28 August 2001 establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to dishwashers
Entscheidung der Kommission vom 28. August 2001 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Geschirrspüler (2001/689/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/689/EB frá 28. ágúst 2001 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 2001/689/EF av 28. august 2001 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmaskiner
Commission decision 2001/744/EC of 17 October 2001 amending Annex V to Council Directive 1999/30/EC relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air
Entscheidung der Kommission vom 17. Oktober 2001 zur Änderung des Anhangs V der Richtlinie 1999/30/EG des Rates über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und Blei in der Luft (2001/744/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/744/EB frá 17. október 2001 um breytingu á V. viðauka við tilskipun ráðsins 1999/30/EB um viðmiðunargildi fyrir brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð og efnisagnir og blý í andrúmsloftinu
Kommisjonsvedtak 2001/832/EF av 27. november 2001 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/179/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy, skal gjelde for
Commission Decision 2001/752/EC of 17 october 2001 amending the Annexes to Council Decision 97/101/EC establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States
Entscheidung der Kommission vom 17. Oktober 2001 zur Änderung der Anhänge der Entscheidung 97/101/EG des Rates zur Schaffung eines Austausches von Informationen und Daten aus den Netzen und Einzelstationen zur Messung der Luftverschmutzung in den Mitgliedstaaten (2001/752/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/752/EB frá 17. október 2001 um breytingu á viðaukunum við ákvörðun ráðsins 97/101/EB um að taka upp gagnkvæm skipti á upplýsingum og gögnum frá netkerfum og einstökum stöðvum sem mæla loftmengun í aðildarríkjunum
Kommisjonsvedtak 2001/752/EF av 17. oktober 2001 om endring av vedleggene til rådsvedtak 97/101/EF om innføring av gjensidig utveksling av informasjon og data fra nett og enkeltstasjoner som måler forurensning av omgivelsesluft i medlemsstatene
Commission Decision 2001/753/EC of 17 October 2001 concerning a questionnaire for member States reports on the implementation of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles
Entscheidung der Kommission vom 17. Oktober 2001 über einen Fragebogen zur Erstellung der Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Altfahrzeuge (2001/753/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/753/EB frá 17. október 2001 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki
Kommisjonsvedtak 2001/753/EF av 17. oktober 2001 om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer
Decision No 2455/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 2001 establishing the list of priority substances in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC
Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2001 zur Festlegung der Liste prioritärer Stoffe im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinie 2000/60/EG
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2455/2001/EB frá 20. nóvember 2001 um að taka saman skrá yfir forgangsefni að því er varðar stefnu í vatnsmálum og um breytingu á tilskipun 2000/60/EB
Europaparlaments- og rådsvedtak 2455/2001/EF av 20. november 2001 om utarbeiding av en liste over prioriterte stoffer på området vannpolitikk og om endring av direktiv 2000/60/EF
Commission decision 2002/172/EC of 25 February 2002 prolonging the period of validity of Decision 1999/476/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to laundry detergents
Entscheidung der Kommission vom 25. Februar 2002 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/476/EG zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Waschmittel (2002/172/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/172/EB frá 25. febrúar 2002 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/476/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni
Kommisjonsvedtak 2002/172/EF av 25. februar 2002 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/476/EF om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler, skal gjelde for
Commission decision 2002/173/EC of 25 February 2002 prolonging the validity of Decision 1999/427/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers.
Entscheidung der Kommission vom 25. Februar 2002 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Entscheidung 1999/427/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel (2002/173/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/173/EB frá 25. febrúar 2002 um lengingu á gildistíma ákvörðunar 1999/427/EB um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni í uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 2002/173/EF av 25. februar 2002 om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/427/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmiddel til oppvaskmaskiner, skal gjelde for
Commission decision 2002/231/EC of 18 March 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to footwear and amending Decision 1999/179/EC
Entscheidung der Kommission vom 18. März 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Schuhe und zur Änderung der Entscheidung 1999/179/EG (2002/231/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/231/EB frá 18. mars 2002 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir skófatnað og breytingu á ákvörðun 1999/179/EB.
Kommisjonsvedtak 2002/231/EF av 18. mars 2002 om fastetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy, og om endring av vedtak 1999/179/EF
Commission Decision 2002/255/EC of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to televisions
Entscheidung der Kommission vom 25. März 2002 zur Festlegung der Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Fernsehgeräte (2002/255/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/255/EB frá 25. mars 2002 um vistfræðilegar EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.2.2004 viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir sjónvarpstæki
Kommisjonsvedtak 2002/255/EF av 25. mars 2002 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av felleskapsmiljømerket til fjernsynsapparat
Commission Decision of 25 March 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to hard floor-coverings
Entscheidung der Kommission vom 25. März 2002 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für harte Bodenbeläge (2002/272/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/272/EB frá 25. mars 2002 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir hörð gólfefni
Kommisjonsvedtak 2002/272/EF av 25. mars 2002 om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av fellesskapsmiljømerket til harde underlagsdekker
Commission decision of 15 May 2002 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products and amending Decision 1999/178/EC
Entscheidung der Kommission vom 15. Mai 2002 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe eines Umweltzeichens für Textilerzeugnisse und zur Änderung der Entscheidung 1999/178/EG (2002/371/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/371/EB frá 15. maí 2002 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir textílvörur og um breytingu á ákvörðun 1999/178/EB
Kommisjonsvedtak 2002/371/EF av 15. mai 2002 om fastetjing av miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilprodukt, og om endring av vedtak 1999/178/EF
Commission Decision 2002/605/EC of 17 July 2002 concerning the questionnaire relating to Council Directive 96/82/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
Entscheidung der Kommission vom 17. Juli 2002 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/82/EG des Rates zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (2002/605/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2002/605/EB frá 17. júlí 2002 um spurningalista sem varðar tilskipun ráðsins 96/82/EB um varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna
Kommisjonsvedtak 2002/605/EF av 17. juli 2002 om spørreskjemaet i forbindelse med rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer
Commission Decision 2002/623/EC of 24 July 2002 establishing guidance notes supplementing Annex II to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EC
Entscheidung der Kommission vom 24. Juli 2002 über Leitlinien zur Ergänzung des Anhangs II der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. júlí 2002 um leiðbeiningar sem bætast við II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB um sleppingu erfðabreyttra lífvera út í umhverfið og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 90/220/EBE (2002/623/EB)
Kommisjonsvedtak av 24. juli 2002 om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF (2002/623/EF)

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement