EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision 2003/31/EC of 29 November 2002 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwaters and amending Decision 1999/427/EC
Entscheidung der Kommission vom 29. November 2002 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Maschinengeschirrspülmittel und zur Änderung der Entscheidung 1999/427/EG (2003/31/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/31/EB frá 29. nóvember 2002 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir þvottaefni í uppþvottavélar og um breytingu á ákvörðun 1999/427/EB
Kommisjonsvedtak 2003/31/EF av 29. november 2002 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til maskinoppvaskmiddel, og om endring av vedtak 1999/427/EF
Commission Decision 2003/121/EC of 11 February 2003 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to vacuum cleaners
Entscheidung der Kommission vom 11. Februar 2003 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Staubsauger (2003/121/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/121/EB frá 11. febrúar 2003 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir ryksugur
Kommisjonsvedtak 2003/121/EF av 11. februar 2003 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til støvsugarar
Commission Decision of 14 February 2003 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to laundry detergents and amending Decision 1999/476/EC
Entscheidung der Kommission vom 14. Februar 2003 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Waschmittel und zur Änderung der Entscheidung 1999/476/EG (2003/200/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/200/EB frá 14. febrúar 2003 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir þvottaefni og um breytingu á ákvörðun 1999/476/EB
Kommisjonsvedtak 2003/200/EF av 14. februar 2003 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilvaskemiddel, og om endring av vedtak 1999/476/EF
Commission Decision 2003/240/EC of 24 March 2003 amending Decision 2000/45/EC as regards the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to washing machines
Entscheidung der Kommission vom 24. März 2003 zur Änderung der Entscheidung 2000/45/EG bezüglich der Geltungsdauer der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Waschmaschinen (2003/240/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/240/EB frá 24. mars 2003 um breytingu á ákvörðun 2000/45/EB að því er varðar gildistíma vistfræðilegra viðmiðana er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir þvottavélar
Kommisjonsvedtak 2003/240/EF av 24. mars 2003 om endring av vedtak 2000/45/EF med omsyn til kor lenge miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner skal gjelde
Commission Decision 2003/241/EC of 26 March 2003 amending Commission Decision 1999/391/EC of 31 May 1999 concerning the questionnaire relating to Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) (implementation of Council Directive 91/692/EEC)
Entscheidung der Kommission vom 26. März 2003 zur Änderung der Entscheidung 1999/391/EG der Kommission vom 31. Mai 1999 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC) (Durchführung der...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/241/EB frá 26. mars 2003 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/391/EB frá 31. maí 1999 um spurningalista varðandi tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/...
Kommisjonsvedtak 2003/241/EF av 26. mars 2003 om endring av kommisjonsvedtak 1999/391/EF av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) (gjennomføring av rådsdirektiv 91/629/EØF)
Commission Decision of 26 November 1996 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators
Entscheidung der Kommission vom 26. November 1996 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG- Umweltzeichens für Kühlgeräte (96/703/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/703/EB frá 26. nóvember 1996 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir kæliskápa
Kommisjonsvedtak av 26. november 1996 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap
Commission Decision of 27 May 1997 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC)
Entscheidung der Kommission vom 27. Mai 1997 über Fragebögen zu den Berichten der Mitgliedstaaten über die Durchführung bestimmter Richtlinien auf dem Abfallsektor (Durchführung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) (97/622/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 97/622/EB frá 27. maí 1997 um spurningalista vegna skýrslna aðildarríkjanna um framkvæmd vissra tilskipana um úrgangsmál (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 97/622/EF av 27. mai 1997 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av enkelte direktiver om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)
Commission Decision of 26 February 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to personal computers
Entscheidung der Kommission vom 26. Februar 1999 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft an Personal-Computer (1999/205/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/205/EB frá 26. febrúar 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir einkatölvur
Kommisjonsvedtak 1999/205/EF av 26. februar 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner
Commission Decision 98/184/EC of 25 February 1998 concerning a questionnaire for Member States' reports on the implementation of Council Directive 94/67/EC on the incineration of hazardous waste
Entscheidung der Kommission vom 25. Februar 1998 zum Fragebogen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Richtlinie 94/67/EG des Rates über die Verbrennung gefährlicher Abfälle (Umsetzung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) (98/184/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/184/EB frá 25. febrúar 1998 um spurningalista fyrir skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd tilskipunar ráðsins 94/67/EB um brennslu hættulegs úrgangs (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 98/184/EF av 25. februar 1998 om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av rådsdirektiv 94/67/EF om forbrenning av farlig avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EF)
Commission Decision 98/634/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to bed mattresses
Entscheidung der Kommission vom 2. Oktober 1998 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Bettmatratzen (98/634/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/634/EB frá 2. október 1998 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir rúmdýnur
Kommisjonsvedtak 98/634/EF av 2. oktober 1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til madrassar
Commission Decision 1999/391/EC concerning the questionnaire relating to Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)
Entscheidung der Kommission vom 31. Mai 1999 über den Fragebogen zur Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC) (1999/391/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/391/EB frá 31. maí 1999 um spurningalista varðandi tilskipun ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 1999/391/EF av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning
Commission Decision 1999/427/EC of 28 May 1999 on establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to detergents for dishwashers.
Entscheidung der Kommission vom 28. Mai 1999 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Maschinengeschirrspülmittel (1999/427/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/427/EB frá 28. maí 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni í uppþvottavélar
Kommisjonsvedtak 1999/427/EF av 28. mai 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmiddel til oppvaskmaskiner
Commission Decision 1999/476/EC of 10 June 1999 establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to laundry detergents
Entscheidung der Kommission vom 10. Juni 1999 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Waschmittel (1999/476/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/476/EB frá 10. júní 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni
Kommisjonsvedtak 1999/476/EF av 10. juni 1999 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler
Commission Decision 1999/554/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to copying paper.
Entscheidung der Kommission vom 19. Juli 1999 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens für Kopierpapier (1999/554/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/554/EB frá 19. júlí 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir afritunarpappír
Kommisjonsvedtak 1999/554/EF av 19. juli 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kopieringspapir
Commission Decision 1999/568/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community Eco-label to light bulbs.
Entscheidung der Kommission vom 27. Juli 1999 über Umweltkriterien für die Vergabe des EG- Umweltzeichens für Lampen (1999/568/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/568/EB frá 27. júlí 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir ljósaperur
Kommisjonsvedtak 1999/568/EF av 27. juli 1999 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer
COM(2004) 461
Commission Decision of 29 April 2004 laying down a questionnaire to be used for annual reporting an ambient air quality assessment under Council Directives 96/62/EC and 1999/30/EC and under Directives 2000/69/EC and 2002/3/EC of the European Parliament an dof the Council
Entscheidung der Kommission, vom 29. April 2004, zur Festlegung eines Fragebogens, der für die jährliche Berichterstattung über die Beurteilung der Luftqualität gemäß den Richtlinien 96/62/EG und 1999/30/EG des Rates sowie den Richtlinien 2000/69/EG und 2002/3/EG des...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/461/EB frá 29. apríl 2004 um spurningalista sem nota skal í tengslum við árlega skýrslugjöf um mat á gæðum andrúmslofts samkvæmt tilskipunum ráðsins 96/62/EB og 1999/30/EB og samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2000/69/EB og 2002/...
Kommisjonsvedtak 2004/461/EF av 29. april 2004 om fastsettelse av et spørreskjema til bruk ved den årlige rapporteringen om vurderingen av kvaliteten på omgivelsesluft i henhold til rådsdirektiv 96/62/EF og 1999/30/EF og i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/69/EF...
Commission Decision 2004/214/EC of 3 March 2004 amending Decision 2000/40/EC as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators
Entscheidung der Kommission vom 3. März 2004 zur Änderung der Entscheidung 2000/40/EG zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Kühlgeräte (2004/214/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/214/EB frá 3. mars 2004 um breytingu á ákvörðun 2000/40/EB að því er varðar gildistíma vistfræðilegra viðmiðana er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir kæliskápa (tilkynnt með númeri C(2004) 310)
Kommisjonsvedtak 2004/214/EF av 3. mars 2004 om endring av vedtak 2000/40/EF med omsyn til det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap, skal gjelde [meldt under nummeret K(2004) 310]
Commission Decision 2000/728/EC establishing the application and annual fees of the Community Eco-label
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Festlegung der Bearbeitungs- und Jahresgebühren für die Verwendung des gemeinschaftlichen Umweltzeichens (2000/728/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/728/EB frá 10. nóvember 2000 um ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu umsókna um umhverfismerki bandalagsins ásamt árgjöldum
Kommisjonsvedtak 2000/728/EF av 10. november 2000 om fastsetjing av søknadsgebyr og årleg gebyr for fellesskapsmiljømerket
Commission Decision on a standard contract covering the terms of the use of the Community Eco-label
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 über einen Mustervertrag über die Bedingungen für die Verwendung des Umweltzeichens der Gemeinschaft (2000/729/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/729/EB frá 10. nóvember 2000 um ákvörðun á gjöldum vegna afgreiðslu umsókna um umhverfismerki bandalagsins ásamt árgjöldum
Kommisjonsvedtak 2000/729/EF av 10. november 2000 om ei standardavtale om bruksvilkåra for fellesskapsmiljømerket
Commission Decision establishing the European Union Eco-labelling Board and its rules of procedure
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Einsetzung des Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union und zur Festlegung seiner Geschäftsordnung (2000/730/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/730/EB frá 10. nóvember 2000 um staðlaðan samning um notkunarskilmála umhverfismerkis bandalagsins
Kommisjonsvedtak 2000/730/EF av 10. november 2000 om skiping av Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og om fastsetjing av møteføresegnene til utvalet
Rules of procedure of the Consultation Forum of the revised Community Eco-label Scheme
Entscheidung der Kommission vom 10. November 2000 zur Festlegung der Geschäftsordnung des Konsultationsforums im geänderten gemeinschaftlichen System zur Vergabe eines Umweltzeichens (2000/731/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/731/EB frá 10. nóvember 2000 um setningu starfsreglna fyrir samráðsfundi um endurskoðað kerfi um umhverfismerki bandalagsins
Kommisjonsvedtak 2000/731/EF av 10. november 2000 om fastsetjing av møteføresegnene til samrådsforumet for den reviderte fellesskapsordninga for tildeling
Commission Decision of 6 April 2004 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to refrigerators and amending Decision 2000/40/EC
Entscheidung der Kommission vom 6. April 2004 zur Festlegung überarbeiteter Umweltkriterien für die Vergabe des Umweltzeichens der Gemeinschaft für Kühlgeräte und zur Änderung der Entscheidung 2000/40/EG (2004/669/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/669/EB frá 6. apríl 2004 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir kæliskápa og um breytingu á ákvörðun 2000/40/EB
Kommisjonsvedtak av 6. april 2004 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap, og om endring av vedtak 2000/40/EF (2004/669/EF)
Commission Decision of 14 April 2005 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to campsite service. (2005/338/EC)
Entscheidung der Kommission vom 14. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien zur Vergabe des EG-Umweltzeichens für Campingdienste (2005/338/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. april 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir tjaldstæði (2005/338/EB)
Kommisjonsvedtak av 14. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til campingplasstenester (2005/338/EF)
Commission Decision of 11 April 2005 establishing ecological criteria and the related assessment and verification requirements for the award of the Community eco-label to personal computers (2005/341/EC)
Entscheidung der Kommission vom 11. April 2005 zur Festlegung der Umweltkriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen für die Vergabe des gemeinschaftlichen Umweltzeichens für Tischcomputer (2005/341/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. apríl 2005 um vistfræðilegar viðmiðanir og tilheyrandi kröfur um mat og sannprófun er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir einkatölvur (2005/341/EB)
Kommisjonsvedtak av 11. april 2005 om fastsetjing av miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til personlege datamaskiner (2005/341/EF)
Commission Decision of 23 March 2005 establishing revised ecological criteria for the award of the Community eco-label to hand dishwashing detergents (2005/342/EC)
Entscheidung der Kommission vom 23. März 2005 zur Festlegung der überarbeiteten Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Handgeschirrspülmittel (2005/342/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 23. mars 2005 um endurskoðaðar, vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki Bandalagsins fyrir handþvottaefni (2005/342/EB)
Kommisjonsvedtak av 23. mars 2005 om fastsettelse av reviderte miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til håndoppvaskmidler (2005/342/EF)

I have a

Legal Notes on the EEA Agreement