EEA-Lex advanced search

×

Warning message

  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.
  • The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Fill in one or more of the forms below for a precise search in EEA-Lex, or use quick search.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the
categories in the right-hand column.

Search in titles

Search in texts (Icelandic and Norwegian translations of acts)

Adopted EU acts

Proposed EU acts

COM - Proposals for European Parliament and/or Council acts:
C - Commission Delegated acts:
D - Proposals for Commission acts with positive opinions from Comitology Committees (6 digits):
Council Regulation (EC) No 3051/95 of 8 December 1995 on the safety management of roll-on/roll-off passenger ferries (ro-ro ferries)
Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des Rates vom 8. Dezember 1995 über Maßnahmen zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs von Ro-Ro-Fahrgastfährschiffen
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3051/95 frá 8. desember 1995 um öryggisstjórnun á ekjufarþegaferjum
Rådsforordning (EF) nr. 3051/95 av 8. desember 1995 om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger
Council Resolution of 27 March 1995 on the balanced participation of men and women in decision-making
Entschließung des Rates vom 27. März 1995 über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern am Entscheidungsprozeß
Ályktun ráðsins 95/C 168/02 frá 27. mars 1995 um jafna þátttöku karla og kvenna í ákvarðanatöku
Resolution of the Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 5 October 1995 on the image of women and men portrayed in advertising and the media
Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 5. Oktober 1995 zur Darstellung der Frau und des Mannes in Werbung und Medien
Ályktun 95/C 296/06 frá ráðinu og fulltrúum ríkisstjórna aðildarríkjanna, sem komu saman á vegum ráðsins, frá 5. október 1995 um þá mynd sem er dregin upp af konum og körlum í auglýsingum og fjölmiðlum
Commission Directive 95/67/EC of 15 December 1995 making a technical amendment to Council Directive 89/647/EEC on a solvency ratio for credit institutions as regards the definition of 'multilateral development banks'
Richtlinie 95/67/EG der Kommission vom 15. Dezember 1995 zur Anpassung der Richtlinie 89/647/EWG des Rates über einen Solvabilitätskoeffizienten für Kreditinstitute betreffend die technische Definition der "multilateralen Entwicklungsbanken"
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/67/EB frá 15. desember 1995 um tæknilega breytingu á tilskipun ráðsins 89/647/EBE um eiginfjárhlutfall lánastofnana að því ervarðar skilgreiningu á hugtakinu ,,fjölþjóðlegir þróunarbankar”
Kommisjonsdirektiv 95/67/EF av 15. desember 1995 om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning med hensyn til definisjonen av “multilaterale utviklingsbanker”
Commission Directive 95/9/EC of 7 April 1995 amending Directive 94/39/EC establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes
Richtlinie 95/9/EG der Kommission vom 7. April 1995 zur Änderung der Richtlinie 94/39/EG mit dem Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/9/EB frá 7. apríl 1995 um breytingu á tilskipun 94/39/EB um gerð skrár yfir fyrirhugaða notkun dýrafóðurs með sérstök næringarmarkmið í huga
Kommisjonsdirektiv 95/9/EF av 7. april 1995 om endring av direktiv 94/39/EF om utarbeiding av en liste over bruksområdene for forvârer med særlige ernæringsformål
Commission Directive 95/10/EC of 7 April 1995 fixing the method of calculating the energy value of dog and cat food intended for particular nutritional purposes
Richtlinie 95/10/EG der Kommission vom 7. April 1995 zur Festlegung der Methode zur Berechnung des Energiegehalts von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke für Hunde und Katzen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/10/EB frá 7. apríl 1995 um aðferð við útreikninga á orkugildi hunda- og kattamatar með sérstök næringarmarkmið í huga
Kommisjonsdirektiv 95/10/EF av 7. april 1995 om fastsettelse av beregningsmetoden for energiinnholdet i hunde- og kattefôr med særlige ernæringsformål
Commission Directive 95/12/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household washing machines
Richtlinie 95/12/EG der Kommission vom 23. Mai 1995 zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für elektrische Haushaltswaschmaschinen
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/12/EB frá 23. maí 1995 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar þvottavéla til heimilisnota
Kommisjonsdirektiv 95/12/EF av 23. mai 1995 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner
Commission Directive 95/13/EC of 23 May 1995 implementing Council Directive 92/75/EEC with regard to energy labelling of household electric tumble driers
Richtlinie 95/13/EG der Kommission vom 23. Mai 1995 zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates im Hinblick auf das Energieetikett für elektrische Haushaltswäschetrockner
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/13/EB frá 23. maí 1995 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar þurrkara til heimilisnota
Kommisjonsdirektiv 95/13/EF av 23. mai 1995 om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av hushaldstørketromlar
Directive 95/58/EC of the European Parliament and of the Council of 29 November 1995 amending Directive 79/581/EEC on consumer protection in the indication of the prices of foodstuffs and Directive 88/314/EEC on consumer protection in the indication of the prices of non-food products
Richtlinie 95/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. November 1995 zur Änderung der Richtlinie 79/581/EWG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der Preise für Lebensmittel und der Richtlinie 88/314/EWG über den Schutz der Verbraucher bei der Angabe der...
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/58/EB frá 29. nóvember 1995 um breytingu á tilskipun 79/581/EBE um neytendavernd að því er varðar hvernig verð á matvælum er tilgreint og á tilskipun 88/314/EBE um neytendavernd að því er varðar hvernig verð á vörum öðrum en matvörum er...
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/58/EF av 29. november 1995 om endring av direktiv 79/581/EØF om forbrukervern ved angivelse av priser på næringsmidler og direktiv 88/314/EØF om forbrukervern ved angivelse av priser på varer som ikke er næringsmidler
Commission Decision of 25 July 1995 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to laundry detergents
Entscheidung der Kommission vom 25. Juli 1995 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Waschmitteln (95/365/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/365/EB frá 25. júlí 1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottaefni
Kommisjonsvedtak 95/365/EF av 25. juli 1995 om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler
Commission Regulation (EC) No 1204/2008 of 3 December 2008 on the entry of certain names in the Register of traditional specialities guaranteed provided for in Council Regulation (EC) No 509/2006 on agricultural products and foodstuffs as traditional specialities guaranteed (Codified version)
Verordnung (EG) Nr. 1204/2008 der Kommission vom 3. Dezember 2008 zur Eintragung bestimmter Namen in das Register der garantiert traditionellen Spezialitäten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 509/2006 des Rates über die garantiert traditionellen Spezialitäten bei Agrarerzeugnissen...
Commission Decision of 1 December 1995 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to single-ended light bulbs
Entscheidung der Kommission vom 1. Dezember 1995 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Lampen mit einseitigem Anschluß (95/533/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/533/EB frá 1. desember 1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir ljósaperur fyrir eina peruhöldu
Kommisjonsvedtak 95/533/EF av 1. desember 1995 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer med éin sokkel
Commission Decision of 15 December 1995 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes
Entscheidung der Kommission vom 15. Dezember 1995 zur Festlegung von Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens bei Innenfarben und -lacken (96/13/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/13/EB frá 15. desember 1995 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir innanhússmálningu og -lökk
Kommisjonsvedtak 96/13/EF av 15. desember 1995 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til innandørs måling og lakk
Commission Directive 95/11/EC of 4 May 1995 amending Council Directive 87/153/EEC fixing guidelines for the assessment of additives in animal nutrition
Richtlinie 95/11/EG der Kommission vom 4. Mai 1995 zur Änderung der Richtlinie 87/153/EWG des Rates zur Festlegung von Leitlinien zur Beurteilung von Zusatzstoffen in der Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/11/EB frá 4. maí 1995 um breytingu á tilskipun ráðsins 87/153/EBE um að setja viðmiðunarreglur um mat á aukefnum í dýrafæðu
Kommisjonsdirektiv 95/11/EF av 4. mai 1995 om endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Decision of 10 July 1995 amending Decision 91/516/EEC establishing a list of ingredients whose use is prohibited in compound feedingstuffs
Entscheidung der Kommission vom 10. Juli 1995 zur Änderung der Entscheidung 91/516/EWG zur Festlegung des Verzeichnisses von Ausgangserzeugnissen, deren Verwendung in Mischfuttermitteln verboten ist (95/274/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/274/EB frá 10. júlí 1995 um breytingu á ákvörðun 91/516/EBE um gerð skrár yfir innihaldsefni sem bannað er að nota í blandað fóður
Kommisjonsvedtak 95/274/EF av 10. juli 1995 om endring av vedtak 91/516/EØF om fastsettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å bruke i fôrblandinger
Commission Directive 95/33/EC of 10 July 1995 amending Council Directive 82/471/EEC concerning certain products used in animal nutrition
Richtlinie 95/33/EG der Kommission vom 10. Juli 1995 zur Änderung der Richtlinie 82/471/EWG des Rates über bestimmte Erzeugnisse für die Tierernährung
Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/33/EB frá 10. júlí 1995 um breytingu á tilskipun ráðsins 82/471/EBE um ákveðnar afurðir í dýrafæðu
Kommisjonsdirektiv 95/33/EF av 10. juli 1995 om endring av rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i fôrvarer
Commission Decision 2009/334/EC of 20 April 2009 establishing an expert group on the security of the European GNSS systems
Beschluss der Kommission vom 20. April 2009 zur Einsetzung einer Expertengruppe für die Sicherheit der europäischen GNSS (2009/334/EG)
Kommisjonsbeslutning av 20. april 2009 om opprettelse av en ekspertgruppe for de europeiske GNSS-systemenes sikkerhet (2009/334/EF)
Council Resolution of 27 November 1995 on the industrial aspects for the European Union in the development of the information society
Entschließung des Rates vom 27. November 1995 zu den industriellen Aspekten, die sich für die Europäische Union aus der Errichtung der Informationsgesellschaft ergeben
Ályktun ráðsins 95/C 341/03 frá 27. nóvember 1995 um hvaða áhrif það hefur á iðnaðinn að koma á upplýsingaþjóðfélagi í Evrópusambandinu
Council Directive 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time
Richtlinie 93/104/EG des Rates vom 23. November 1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung
Tilskipun ráðsins 93/104/EB frá 23. nóvember 1993 um ákveðna þætti er varða skipulag vinnutíma
Rådsdirektiv 93/104/EF av 23. november 1993 om visse aspekter ved organisering av arbeidstiden
Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work
Richtlinie 94/33/EG des Rates vom 22. Juni 1994 über den Jugendarbeitsschutz
Tilskipun ráðsins 94/33/EB frá 22. júní 1994 um vinnuvernd barna og ungmenna
Rådsdirektiv 94/33/EF av 22. juni 1994 om vern av unge personer på arbeidsplassen
Commission Decision of 25 July 1995 amending Decision 92/446/EEC of 27 July 1992 concerning questionnaires relating to directives in the water sector
Entscheidung der Kommission vom 25. Juli 1995 zur Änderung der Entscheidung 92/446/EWG über die Fragebögen zu den Wasserrichtlinien (95/337/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/337/EB frá 25. júlí 1995 um breytingu á ákvörðun 92/446/EBE um spurningaeyðublöð sem snerta tilskipanir um vatnsmálefni
Kommisjonsvedtak 95/337/EF av 25. juli 1995 om endring av vedtak 92/446/EØF om spørreskjemaer for direktiver på området vann
Council Decision of 13 September 1993 concerning the promotion of renewable energy sources in the Community (Altener programme)
Entscheidung des Rates vom 13. September 1993 zur Förderung der erneuerbaren Energieträger in der Gemeinschaft (ALTENER-Programm) (93/500/EWG)
Commission Regulation (EC) No 1475/95 of 28 June 1995 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of motor vehicle distribution and servicing agreements
Verordnung (EG) Nr. 1475/95 der Kommission vom 28. Juni 1995 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Vertriebs- und Kundendienstvereinbarungen über Kraftfahrzeuge
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1475/95 frá 28. júní 1995 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga um sölu og viðhaldsþjónustu ökutækja
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1475/95 av 28. juni 1995 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av distribusjons- og serviceavtaler om motorvogner
Commission Decision of 24 October 1994 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain Directives in the waste sector (implementation of Council Directive 91/692/EEC)
Entscheidung der Kommission vom 24. Oktober 1994 über die Fragebögen für die Berichte der Mitgliedstaaten über die Durchführung bestimmter Abfallrichtlinien (Durchführung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates) (94/741/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/741/EB frá 24. október 1994 um spurningalista varðandi skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd vissra tilskipana um úrgangsmál (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)
Kommisjonsvedtak 94/741/EF av 24. oktober 1994 om spørreskjemaene til medlemsstatenes rapporter om gjennomføring av enkelte direktiver om avfall (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF)
Commission Decision of 31 May 1995 implementing Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC on construction products
Entscheidung der Kommission vom 31. Mai 1995 zur Durchführung von Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates über Bauprodukte (95/204/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 95/204/EB frá 31. maí 1995 um framkvæmd 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um byggingarvörur
Kommisjonsvedtak 95/204/EF av 31. mai 1995 om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.