EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards circulation fixtures and respectively
Entscheidung der Kommission vom 18. Juni 1999 zur Änderung der Entscheidungen 96/579/EG und 97/808/EG über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 98/106/EWG des Rates betreffend Straßenausstattungen...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júní 1999 um breytingu á ákvörðunum 96/579/EB og 97/808/EB um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar vegbúnað annars vegar og gólfefni og slitlag hins vegar...
Kommisjonsvedtak 1999/453/EF av 18. juni 1999 om endring av vedtak 96/579/EF og 97/808/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til høvesvis fast vegutstyr og underlagsdekke
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards fire stopping, fire sealing and fire protective products
Entscheidung der Kommission vom 22. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Brandschutzabschottungen und Brandschutzbekleidungen (1999/454/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/454/EB frá 22. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar brunaheftandi, brunaþéttandi og brunaverjandi byggingarvörur
Kommisjonsvedtak 1999/454/EF av 22. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til branntettande, brannisolerande og brannvernande varer
Commission decision of June 22 1999 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106/EEC as regards timber frame and log prefabricated building kits
Entscheidung der Kommission vom 22. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bausätze für vorgefertigte Holzrahmen- und Blockhäuser (1999/455/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/455/EB frá 22. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar samsafn hluta fyrir einingahús úr timbri eða bjálkahús
Kommisjonsvedtak 1999/455/EF av 22. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte byggjesystem med stenderverk og tømmer
Commission Decision of 25 June 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council directive 89/106/EEC as regards products related to concrete, mortar and grout
Entscheidung der Kommission vom 25. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Produkte für Beton, Mörtel und Einpreßmörtel (1999/469/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/469/EB frá 25. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar byggingarvörur sem tengjast steinsteypu, steinlími og fúgufyllingarefni
Kommisjonsvedtak 1999/469/EF av 25. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til byggevarer til betong, mørtel og injiseringsmasse
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards construction adhesives
Entscheidung der Kommission vom 29. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Bauklebstoffe (1999/470/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/470/EB frá 29. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar lím til nota í húsbyggingar
Kommisjonsvedtak 1999/470/EF av 29. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til lim til bygging
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards space heating appliances
Entscheidung der Kommission vom 29. Juni 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Raumerwärmungsanlagen (1999/471/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/471/EB frá 29. júní 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar upphitunartæki
Kommisjonsvedtak 1999/471/EF av 29. juni 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til oppvarmingsapparater
Commission Decision of June 29 1999 on the procedure for attesting conformity of construction products pursuant to Article 20(2) of Council Directive 89/106 as regards pipes, tanks and ancillaries not in contact with water intended for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 1. Juli 1999 über das Verfahren zur Bescheinigung der Konformität von Bauprodukten gemäß Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 89/106/EWG des Rates betreffend Rohre, Behälter und Zubehörteile, die nicht mit Trinkwasser in Berührung kommen (1999/472/...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/472/EB frá 1. júlí 1999 um aðferð við staðfestingu á samræmi byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar pípur, tanka og fylgihluti sem ekki komast í snertingu við drykkjarvatn
Kommisjonsvedtak 1999/472/EF av 1. juli 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til rør, tanker og tilbehør som ikke er i kontakt med drikkevann
Decision 99/476/EC of the European Parliament and of the Council amending Decision 2085/97/EC establishing a programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Ariane)
Beschluß Nr. 476/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 zur Änderung des Beschlusses Nr. 2085/97/EG über ein Förderprogramm im Bereich Buch und Lesen einschließlich der Übersetzung (Ariane)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 476/1999/EB frá 22. febrúar 1999 um breytingu á ákvörðun nr. 2085/97/EB um að koma á fót stuðningsáætlun á sviði bóka og lesturs, þar með taldar þýðingar (Ariane-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 476/1999/EF av 22. februar 1999 om endring av avgjerd nr. 2085/97/EF om skiping av eit program til støtte for bøker og lesing, medrekna omsetjing (Ariane)
Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision 719/96/EC establishing a programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Kaleidoscope)
Beschluß Nr. 477/1999/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Februar 1999 zur Änderung des Beschlusses Nr. 719/96/EG über ein Programm zur Förderung künstlerischer und kultureller Aktivitäten mit europäischer Dimension (Kaleidoskop)
Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 477/1999/EB frá 22. febrúar 1999 um breytingu á ákvörðun nr. 719/96/EB um að koma á fót áætlun til stuðnings lista- og menningarstarfsemi þar sem áhersla er lögð á Evrópu (Kaleidoscope-áætlunin)
Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 477/1999/EF av 22. februar 1999 om endring av avgjerd nr. 719/96/EF om iverksetting av et program til støtte for kunstnerisk og kulturell virksomhet med en europeisk dimensjon (Kaleidoskop)
Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for digital enhanced cordless telecommunications (DECT) DECT/GSM dual-mode terminal equiment
Entscheidung der Kommission vom 7. Juli 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für bimodale DECT-/GSM-Endeinrichtungen (1999/497/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/497/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) — DECT/GSM samsettan endabúnað
Kommisjonsvedtak 1999/497/EF av 7. juli 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av tobands DECT/GSM-terminalutstyr
Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for digitial enhanced cordless telecommunications (DECT) equipment accessing the integrated services digital network (ISDN) (Version 2)
Entscheidung der Kommission vom 7. Juli 1999 für eine gemeinsame technische Vorschrift für DECT-Einrichtungen mit Zugang zum diensteintegrierenden digitalen Netz (ISDN) (2. Fassung) (1999/498/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/498/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir búnað fyrir aukin stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT) sem tengist stafræna samþætta þjónustunetinu (ISDN-samnetinu) (2. útgáfa)
Kommisjonsvedtak 1999/498/EF av 7. juli 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling til det digitale fleirtenestenettet (ISDN) av utstyr til digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (versjon 2)
Commission Decision of 7 July 1999 on a common technical regulation for the attachment requirements for high speed circuit switched data (HSCSD) multislot mobile stations
Entscheidung der Kommission vom 7. Juli 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Anschaltebedingungen für Mehrschlitz-Mobilstationen für leitungsvermittelte Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung (High Speed Circuit-Switched Data - HSCSD) (1999/511/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/511/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tæknilega reglugerð um tengikröfur vegna rásaskiptra háhraðagagnaflutninga (HSCDS) í farsímum með fleiri en eitt tímahólf
Kommisjonsvedtak av 7. juli 1999 om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav til mobilstasjoner med flere tidsluker for linjesvitsjet høyhastighetsdataoverføring (high speed circuit switched data - HSCSD)
Commission Decision 1999/518/EC of 28 July 1999 amending Commission Decision 94/360/EC on the reduced frequency of physical checks of consignments of certain products to be imported from third countries, pursuant to Council Directive 90/675/EEC
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 1999 zur Änderung der Entscheidung 94/360/EG der Kommission betreffend die Verringerung der Kontrollhäufigkeit bei bestimmten Erzeugnissendungen aus Drittländern gemäß der Richtlinie 90/675/EWG des Rates (99/518/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/518/EF av 28. juli 1999 om endring av kommisjonsvedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF
Commission Decision 1999/546/EC of 13 July 1999 recognising the fully operational character of the Dutch data base for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 13. Juli 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der niederländischen Datenbank für Rinder (1999/546/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/546/EF av 13. juli 1999 om anerkjennelse av at den nederlandske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision of 26 July 1999 implementing Council Decision 1999/280/EC regarding a Community procedure for information and consultation on crude oil supply costs and the consumer prices of petroleum products.
Entscheidung der Kommission vom 26. Juli 1999 zur Durchführung der Entscheidung 1999/280/EG des Rates über ein gemeinschaftliches Verfahren zur Unterrichtung und Konsultation über die Kosten der Versorgung mit Rohöl und die Verbraucherpreise für Mineralölerzeugnisse (1999/566/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/566/EB frá 26. júlí 1999 um framkvæmd ákvörðunar ráðsins 1999/280/EB um málsmeðferð við upplýsingar og samráð um kostnað við hráolíubirgðir og um neysluverð á jarðolíuafurðum í bandalaginu
Kommisjonsvedtak 1999/566/EF av 26. juli 1999 om gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om en fellesskapsframgangsmåte for utveksling av opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse med forsyningskostnadene for råolje og prisene på petroleumsprodukter til forbruker
COMMISSION DECISION of 28 July 1999 recognising the fully operational character of the Austrian data base for bovine animals.
Entscheidung der Kommission vom 28. Juli 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der österreichischen Datenbank für Rinder (1999/571/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/571/EF av 28. juli 1999 om anerkjennelse av at den østerrikske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision 1999/608/EC of 10 September 1999 amending Annexes of Council Directive 90/429/EEC laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the porcine species
Entscheidung der Kommission vom 10. September 1999 zur Änderung der Anhänge der Richtlinie 90/429/EWG des Rates zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Schweinen und an dessen Einfuhr (1999/608/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/608/EF av 10. september 1999 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 90/429/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd
Commission Decision 1999/609/EC of 10 September 1999 amending Commission Decision 94/360/EC concerning the reduced frequency of physical checks of consignments of certain products to be imported from third countries, under Council Directive 97/78/EC
Entscheidung der Kommission vom 10. September 1999 zur Änderung der Entscheidung 94/360/EG betreffend die Verringerung der Kontrollhäufigkeit bei bestimmten Erzeugnissendungen aus Drittländern gemäß der Richtlinie 97/78/EG des Rates (1999/609/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/609/EF av 10. september 1999 om endring av kommisjonsvedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 97/87/EF
Commission Decision 1999/622/EC of 8 September 1999 on the treatment of repayments of VAT to non-taxable units for their exempt activities, for the purposes of implementing Council Directive 89/130/EEC, Euratom on the harmonisation of the compilation of gross national product at market prices.
Entscheidung der Kommission vom 8. September 1999 über die Behandlung von Mehrwertsteuer-Rückzahlungen an nichtsteuerpflichtige Einheiten und an steuerpflichtige Einheiten mit Bezug auf deren steuerbefreite Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung der Richtlinie 89/130/EWG...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/622/EB, KBE, frá 8. september 1999 um meðferð á endurgreiðslum virðisaukaskatts til ógjaldskyldra eininga og gjaldskyldra eininga vegna starfsemi sem nýtur undanþágu, að því er varðar framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/130/EBE, KBE um...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/1999 av 23. juli 1999 om endring av forordning (EF) nr. 2214/96 om delindekser under de harmoniserte konsumprisindekser
Commission Decision of 15 September 1999 on a common technical regulation for the attachment requirements for TETRA access to emergency services
Entscheidung der Kommission vom 15. September 1999 über eine gemeinsame technische Vorschrift für Anschaltebedingungen für den TETRA-Zugang zu Notrufdiensten (1999/645/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/645/EB frá 15. september 1999 um sameiginlega tækniforskrift fyrir tengikröfur fyrir TETRA-aðgang að neyðarþjónustu
Kommisjonsvedtak 1999/645/EF av 15. september 1999 om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for TETRA-tilgang til naudmeldingstenester
Commission Decision 1999/693/EC of 5 October 1999 recognising the fully operational character of the Swedish database for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 5. Oktober 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der schwedischen Datenbank für Rinder (1999/693/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/693/EF av 5. oktober 1999 om anerkjennelse av at den svenske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision 1999/696/EC of 11 October 1999 recognising the fully operational character of the database of Northern Ireland for bovine animals
Entscheidung der Kommission vom 11. Oktober 1999 zur Anerkennung der vollen Betriebsfähigkeit der Datenbank Nordirlands für Rinder (1999/696/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/696/EF av 11. oktober 1999 om anerkjennelse av at den nordirske databasen for storfe er i full drift
Commission Decision 1999/716/EC of 19 October 1999 amending Decision 92/486/EEC on the form of collaboration between the Animo host centre and the Member States (notified under number C(1999) 3358)
Entscheidung der Kommission vom 19. Oktober 1999 zur Änderung der Entscheidung 92/486/EWG betreffend die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen dem Server-Zentrum Animo und den Mitgliedstaaten (1999/716/EG)
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/716/EB frá 19. október 1999 um breytingu á ákvörðun 92/486/EBE um fyrirkomulag á samvinnu milli móðurstöðvar Animo og aðildarríkjanna
Kommisjonsvedtak 1999/716/EF av 19. oktober 1999 om endring av vedtak 92/486/EØF om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO og medlemsstatene
Commission Decision 1999/724/EC of 28 October 1999 amending Annex II to Council Directive 92/118/EEC laying down animal health and public health requirements governing trade in and imports into the Community of products not subject to the said requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 89/662/EEC and, as regards pathogens, to Directive 90/425/EEC
Entscheidung der Kommission vom 28. Oktober 1999 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 92/118/EWG des Rates über die tierseuchenrechtlichen und gesundheitlichen Bedingungen für den Handel mit Erzeugnissen tierischen Ursprungs in der Gemeinschaft sowie für die Einfuhr in die...
Kommisjonsvedtak 1999/724/EF av 28. oktober 1999 om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/118/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til Fellesskapet av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i...
Council Decision 1999/762/EC of 1 November 1999 amending Decision 91/666/EEC establishing Community reserves of foot-and-mouth disease vaccines.
Entscheidung des Rates vom 15. November 1999 zur Änderung der Entscheidung 91/666/EWG über die Bildung gemeinschaftlicher MKS-Impfstoffreserven (1999/762/EG)
Rådsvedtak 1999/762/EF av 15. november 1999 om endring av vedtak 91/666/EØF om opprettelse av fellesskapsreserver av munn- og klovsykevaksiner

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.