EEA-Lex

With EEA-Lex you can find information about proposed EU legal acts with possible EEA relevance, adopted EU acts under consideration for incorporation into the EEA Agreement, and acts that have already been incorporated into the Agreement.

Searching in English gives the widest results. You can refine your research results by using the categories in the right-hand column.

Advanced Search

Commission Regulation (EC) No 45/1999 of 11 January 1999, amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs as regards withdrawal of the authorisation for certain additives belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances
Verordnung (EG) Nr. 45/1999 der Kommission vom 11. Januar 1999 zur Änderung der Richtlinie 70/524/EWG des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung hinsichtlich des Widerrufs der Zulassung bestimmter Zusatzstoffe der Gruppe Coccidiostatika und andere Arzneimittel
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 45/1999 frá 11. janúar 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 70/524/EBE um aukefni í fóðri, með tilliti til afturköllunar á leyfi fyrir tiltekin aukefni í flokknum hníslalyf og önnur læknandi efni
Kommisjonsforordning (EF) nr. 45/1999 av 11. januar 1999 om endring av rådsdirektiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer med hensyn til tilbakekalling av godkjenningen for visse tilsetningsstoffer i gruppen koksidiostatika og andre legemidler
Commission Regulation (EC) No 132/1999 of 21 January 1999 amending Regulation (EC) No 2630/97 as regards the minimum level of controls to be carried out in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals
Verordnung (EG) Nr. 132/1999 der Kommission vom 21. Januar 1999 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2630/97 für die Mindestkontrollen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern
Kommisjonsforordning (EF) nr. 132/1999 av 21. januar 1999 om endring av forordning (EF) nr. 2630/97 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal foretas i forbindelse med systemet for identifikasjon og registrering av storfe
Commission Regulation (EC) No 331/1999 of 12 February 1999 amending Regulation (EC) No 2629/97 as regards passports in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals
Verordnung (EG) Nr. 331/1999 der Kommission vom 12. Februar 1999 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2629/97 im Hinblick auf Pässe im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern
Kommisjonsforordning (EF) nr. 331/1999 av 12. februar 1999 om endring av forordning (EF) nr. 2629/97 med hensyn til pass i forbindelse med systemet for identifikasjon og registrering av storfe
Commission Regulation (EC) No 509/1999 of 8 March 1999 concerning an extension of the maximum period laid down for the application of ear-tags to bison (Bison bison spp.)
Verordnung (EG) Nr. 509/1999 der Kommission vom 8. März 1999 zur Verlängerung der Höchstfrist für die Anbringung von Ohrmarken bei Bisons (Bison bison spp.)
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 509/1999 frá 8. mars 1999 um að framlengja hámarksfrest á því að setja eyrnamörk á Ameríkuvísunda (Bison bison spp.)
Kommisjonsforordning (EF) nr. 509/1999 av 8. mars 1999 om forlengelse av den maksimumsfristen som er fastsatt for påføring av øremerker på bison (arten Bison bison spp.)
Commission Regulation (EC) No 639/1999 of 25 March 1999 concerning the authorisation of a new additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 639/1999 der Kommission vom 25. März 1999 zur Zulassung eines neuen Zusatzstoffes in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 639/1999 frá 25. mars 1999 um að leyfa ný aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 639/1999 av 25. mars 1999 om godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1245/1999 of 16 June 1999 concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1245/1999 der Kommission vom 16. Juni 1999 zur Zulassung neuer Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1245/1999 frá 16. júní 1999 um að leyfa ný aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1245/1999 av 16. juni 1999 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1411/1999 of 29 June 1999 concerning the authorisation of new additives and new additive uses in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1411/1999 der Kommission vom 29. Juni 1999 zur Zulassung neuer Zusatzstoffe und neuer Verwendungszwecke für Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1411/1999 frá 29. júní 1999 um að leyfa ný aukefni í fóðri og nýjar notkunarleiðir fyrir þau
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1411/1999 av 29. juni 1999 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1594/1999 of 20 July 1999 amending the conditions for the authorisation of an additive in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1594/1999 der Kommission vom 20. Juli 1999 zur Änderung der Bedingungen für die Zulassung eines Zusatzstoffs in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1594/1999 frá 20. júlí 1999 um breytingu á skilyrðum varðandi leyfisveitingu fyrir aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1594/1999 av 20. juli 1999 om endring av vilkårene for godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 1636/1999 of 26 July 1999 concerning the authorisation of new additives uses in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 1636/1999 der Kommission vom 26. Juli 1999 zur Zulassung neuer Zusatzstoffe und neuer Verwendungszwecke für Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1636/1999 frá 26. júlí 1999 um að leyfa ný aukefni í fóðri og nýjar notkunarleiðir fyrir þau
Kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/1999 av 26. juli 1999 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer og ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2293/1999 of 14 October 1999 extending the provisional authorisation of certain additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2293/1999 der Kommission vom 14. Oktober 1999 über die Verlängerung der vorläufigen Zulassungen bestimmter Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2293/1999 frá 14. október 1999 um að framlengja bráðabirgðaleyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2293/1999 av 14. oktober 1999 om forlengelse av midlertidige godkjenninger av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2430/1999 of 16 November 1999 linking the authorisation of certain additives belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances in feedingstuffs to persons responsible for putting them into circulation
Verordnung (EG) Nr. 2430/1999 der Kommission vom 16. November 1999 über die Bindung der Zulassung bestimmter Futtermittel-Zusatzstoffe der Gruppe Kokzidiostatika und andere Arzneimittel an die für das Inverkehrbringen verantwortlichen Personen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2430/1999 frá 16. nóvember 1999 um að tengja leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri í flokknum hníslalyf og önnur lyf við þá sem bera ábyrgð á að koma þeim í dreifingu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999 av 16. november 1999 om å knytte godkjenningen av visse tilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre legemidler i fôrvarer, til den som er ansvarlig for markedsføringen
Commission Regulation (EC) No 2439/1999 of 17 November 1999 on the conditions for the authorisation of additives belonging to the group 'binders, anti-caking agents and coagulants' in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2439/1999 der Kommission vom 17. November 1999 über die Bedingungen für die Zulassung von Zusatzstoffen der Gruppe "Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe" in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2439/1999 frá 17. nóvember 1999 um skilyrði vegna leyfis fyrir aukefnum í fóðri í flokknum „bindiefni, kekkjavarnarefni og storkuefni“
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2439/1999 av 17. november 1999 om vilkårene for godkjenning av tilsetningsstoffer som tilhører gruppen «bindemidler, antiklumpemidler og koaguleringsmidler» i fôrvarer
Commission Regulation (EC) No 2562/1999 of 3 December 1999 linking the authorisation of certain additives belonging to the group of antibiotics in feedingstuffs to persons responsible for putting them into circulation
Verordnung (EG) Nr. 2562/1999 der Kommission vom 3. Dezember 1999 über die Bindung der Zulassung bestimmter Futtermittel-Zusatzstoffe der Gruppe der Antibiotika an die für ihr Inverkehrbringen verantwortlichen Personen
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2562/1999 frá 3. desember 1999 um að tengja leyfi fyrir tilteknum aukefnum í fóðri í flokknum sýklalyf við þá sem bera ábyrgð á að koma þeim í dreifingu
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2562/1999 av 3. desember 1999 om å knytte godkjenningen av visse tilsetningsstoffer som tilhører gruppen antibiotika, i fôrvarer til den som er ansvarlig for markedsføringen
Commission Regulation (EC) No 2680/1999 of 17 December 1999 approving a system of identification for bulls intended for cultural and sporting events.
Verordnung (EG) Nr. 2680/1999 der Kommission vom 17. Dezember 1999 zur Genehmigung eines Systems zur Kennzeichnung von Stieren, die für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen bestimmt sind
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2680/1999 frá 17. desember 1999 um að samþykkja mörkunarkerfi vegna nauta sem á að nota á menningar- og íþróttaviðburðum . 473 Tilskipun ráðsins 2002/99/EB frá 16. desember 2002 um heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu...
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2680/1999 av 17. desember 1999 om godkjenning av et system for identifikasjon av okser beregnet på kultur- og idrettsarrangementer
Commisison Regulation (EC) No 2690/1999 of 17 December 1999 concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs
Verordnung (EG) Nr. 2690/1999 der Kommission vom 17. Dezember 1999 über die Zulassung neuer Zusatzstoffe in der Tierernährung
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2690/1999 frá 17. desember 1999 um að leyfa ný aukefni í fóðri
Kommisjonsforordning (EF) nr. 2690/1999 av 17. desember 1999 om godkjenning av nye tilsetningsstoffer i fôrvarer
Commission Decision 1999/128/EC of 28 January 1999 repealing Decision 98/339/EC concerning certain protective measures relating to classical swine fever in Spain
Entscheidung der Kommission vom 28. Januar 1999 zur Aufhebung der Entscheidung 98/339/EG über Maßnahmen zum Schutz gegen die klassische Schweinepest in Spanien (1999/128/EG)
Kommisjonsvedtak 1999/128/EF av 28. januar 1999 om oppheving av vedtak 98/339/EF om visse vernetiltak mot klassisk svinepest i Spania
1999/305/EC: Commission Decision of 19 April 1999 repealing certain decisions authorising the United Kingdom to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species
Entscheidung der Kommission vom 19. April 1999 zur Aufhebung bestimmter Entscheidungen zur Ermächtigung des Vereinigten Königreichs, den Verkehr mit Saatgut einiger Sorten landwirtschaftlicher Pflanzenarten zu beschränken (1999/305/EG)
Commission Decision 2000/2/EC amending Council Decision 79/542/EEC drawing up a list of third countries from which the menber States authorises imports of bovine animals, swine, equidae, sheep and goats, fresh meat and meat products and repealing Decision 1999/301/EC.
Entscheidung der Kommission vom 17. Dezember 1999 zur Änderung der Entscheidung 79/542/EWG des Rates zur Aufstellung einer Liste von Drittländern, aus denen die Mitgliedstaaten Einfuhren von Rindern, Schweinen, Einhufern, Schafen und Ziegen sowie von frischem Fleisch und...
Kommisjonsvedtak 2000/2/EF av 17. desember 1999 om endring av rådsvedtak 79/542/EØF om opprettelse av en liste over de tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av storfe, svin, dyr av hestefamilien, sauer og geiter, ferskt kjøtt og kjøttprodukter
Commission Decision 2000/6/EC of 10 December 1999 amending for the second time Decision 1999/507/EC on certain protection measures with regard to certain fruit bats, dogs and cats coming from Malaysia (Peninsula) and Australia
Entscheidung der Kommission vom 10. Dezember 1999 zur zweiten Änderung der Entscheidung 1999/507/EG über Schutzmaßnahmen gegenüber Flughunden, Hunden und Katzen mit Herkunft aus Malaysia (Halbinsel) und Australien (2000/6/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/6/EF av 10. desember 1999 om annen endring av vedtak 1999/507/EF om visse vernetiltak i forbindelse med visse flygende hunder, hunder og katter fra halvøya Malaysia og Australia
Commission Decision 2000/19/EC of 9 December 1999 amending Commission Decision 98/371/EC concerning the animal health conditions and veterinary certifications for imports of fresh meat from certain European countries to take into account some aspects in relation with the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
Entscheidung der Kommission vom 9. Dezember 1999 zur Änderung der Entscheidung 98/371/EG der Kommission zur Festlegung der Veterinärbedingungen und Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von frischem Fleisch aus bestimmten europäischen Ländern in bezug auf die Ehemalige...
Kommisjonsvedtak 2000/19/EF av 9. desember 1999 om endring av kommisjonsvedtak 98/371/EF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av ferskt kjøtt fra visse europeiske stater for å ta hensyn til visse aspekter i forbindelse med Den tidligere jugoslaviske...
Commission Decision 2000/20/EC of 10 December 1999 establishing health certificates for the importation from third countries of gelatine intended for human consumption and of raw materials destined for the production of gelatine intended for human consumption
Entscheidung der Kommission vom 10. Dezember 1999 über Genußtauglichkeitsbescheinigungen für die Einfuhr aus Drittländern von Speisegelatine und von Rohwaren zur Herstellung von Speisegelatine (2000/20/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/20/EF av 10. desember 1999 om utstedelse av helsesertifikater ved import fra tredjestater av gelatin for konsum og råstoffer til produksjon av gelatin for konsum
Commission Decision 2000/25/EC of 16 December 1999 establishing the detailed rules for the application of Article 9 of Council Directive 97/78/EC concerning the transhipment of products at a Border Inspection Post where the consignments are intended for eventual import into the European Community, and amending Commission Decision 93/14/EEC
Entscheidung der Kommission vom 16. Dezember 1999 zur Anwendung von Artikel 9 der Richtlinie 97/78/EG des Rates betreffend die Umladung an einer Grenzkontrollstelle, wenn die Sendung für die Einfuhr in die Gemeinschaft bestimmt ist, und zur Änderung der Entscheidung 93/14/EWG (...
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/25/EB frá 16. desember 1999 um nákvæmar reglur um beitingu ákvæða 9. gr. tilskipunar ráðsins 97/78/EB varðandi áframhaldandi flutning afurða frá skoðunarstöð á landamærum ef sendingar eru ætlaðar til innflutnings í Evrópubandalaginu, og um...
Kommisjonsvedtak 2000/25/EF av 16. desember 1999 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av artikkel 9 i rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til omlasting av produkter ved en grensekontrollstasjon når forsendelsene er beregnet på endelig import til Det europeiske...
Commission Decision 2000/31/EC of 16 December 1999 amending Decision 93/693/EC establishing a list of semen collection centres approved for the export to the Community of semen of domestic animals of the bovine species from third countries
Entscheidung der Kommission vom 16. Dezember 1999 zur Änderung der Entscheidung 93/693/EWG zur Erstellung der Liste der zur Ausfuhr von Rindersperma in die Gemeinschaft zugelassenen Besamungsstationen in Drittländern (2000/31/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/31/EF av 16. desember 1999 om endring av vedtak 93/693/EF om opprettelse av en liste over sædstasjoner som er godkjent for eksport av storfesæd til Fellesskapet fra tredjestater
Commission Decision 2000/39/EC of 16 December 1999 amending Annex B to Council Directive 90/429/EEC laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the porcine species.
Entscheidung der Kommission vom 16. Dezember 1999 zur Änderung von Anhang B der Richtlinie 90/429/EWG des Rates zur Festlegung der tierseuchenrechtlichen Anforderungen an den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Samen von Schweinen und an dessen Einfuhr (2000/39/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/39/EF av 16. desember 1999 om endring av vedlegg B til rådsdirektiv 90/429/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd
Commission Decision 2000/50/EC of 17 December 1999 concerning minimum requirements for the inspection of holdings on which animals are kept for farming purposes
Entscheidung der Kommission vom 17. Dezember 1999 über Mindestanforderungen an die Kontrolle von Betrieben, in denen landwirtschaftliche Nutztiere gehalten werden (2000/50/EG)
Kommisjonsvedtak 2000/50/EF av 17. desember 1999 om minstekrav til inspeksjon av driftsenheter med dyr som holdes for landbruksformål

Disclaimer: EEA-Lex is provided for information purposes only. The information is not guaranteed or promised to be current or complete and is not intended to replace any applicable legal sources.